Inleiding


Ons onderzoek bestond uit de volgende componenten:

  • Vooronderzoek: een klankbordgroep in de vorm van een begeleidingscommissie die ons onder andere hielp om de voornaamste drempels die communicatiemedewerkers ervaren bij het (al dan niet) diversiteitsbewust communiceren in kaart te brengen
  • Diepte-interviews met experten op het gebied van overheids- en diversiteitscommunicatie
  • Grootschalige bevraging van communicatiemedewerkers van de overheid, over de verschillende bestuursniveaus heen
  • Ontwikkelen en pre-testen van de ontwikkelde tool

We focussen op deze site op de belangrijkste methodes en resultaten van deze onderzoeksfases. Wil u graag alle details, dan kan u bij de bronnen het volledige onderzoeksrapport terugvinden.

Vooronderzoek

Diepte-interviews

Grootschalige survey

Het ontstaan van de tool