Selecteren


U kan een aantal zoekcriteria zelf aanduiden (geslacht, leeftijd, geboorteland geïnterviewde, geboorteland van de ouders, …) maar graag leggen we de volgende zaken uit:

 • Levenscyclus: we kozen voor de standaardcyclus binnen de communicatie. DINK staat voor Double Income, No Kids (jonge tweeverdieners die nog geen kinderen hebben).
 • Kennis van het Nederlands: onze omschrijvingen zijn te vergelijken met het CEF-Framework. Beginner (= A1), Elementair (= A2), Gemiddeld (= B1), Bovengemiddeld (= B2), Uitstekend (= C1), Moedertaal niveau (= C2).
 • Religie: we maken enkel een onderscheid tussen niet-gelovig en gelovig, maar de mate waarin iemand praktiseert is geen afzonderlijk criterium. Krijgt u een persona in beeld, dan verschijnt deze informatie automatisch als extraatje.
 • Subcultuur: bent u op zoek naar verhalen van mensen die behoren tot een specifieke subcultuur binnen de Vlaamse cultuur, klik dan op ‘ja’. U ontdekt dan de verhalen achter de persona en de subculturen waartoe ze behoren of denken te behoren.
 • Mate van vertrouwen in de overheid: we peilden naar het vertrouwen dat de persona in de overheid heeft. Klikt u dit aan, dan krijgt u het verhaal achter de mening te zien.
 • Houding tov de overheid: Klikt u dit aan, dan krijgt u het verhaal te zien over waarom iemand wel of niet positief staat tov de overheid.

Automatische informatie


U kan de volgende criteria niet aanklikken, maar zult wel automatisch deze informatie te zien krijgen per gefilterde persona:

 • Informatie over de job/functie.
 • Wat typeert mij:
  • We vroegen de persona om de 7 meest toepasselijke karaktereigenschappen aan te duiden uit een lange lijst. Deze eigenschappen komen voort uit het BSR-model, een model om de achterliggende waarden, behoeften en motieven van mensen binnen een bepaald domein te verkennen en te structureren. Het BSR-model laat een betere segmentatie van consumenten en profilering toe. Meer informatie vindt u op: http://www.smartprofiler.nl/het-bsr-model.html
  • Volgens hetzelfde model, vroegen we de geïnterviewden om de 6 belangrijkste levenswaarden aan te duiden uit een lange lijst.
  • Volgens hetzelfde model, vroegen we de geïnterviewden tenslotte om de 5 belangrijkste hobby’s en interesses aan te duiden uit een lange lijst. De aangeduide items verduidelijken de levensstijl van de persona.
 • Ik neem beslissingen op basis van: hierbij wordt gepeild naar denken versus voelen bij koopbeslissingen en de impact van communicatie daarbij.
 • Ik ga te rade bij: hierbij wordt gevraagd of de persona zelfstandig beslissingen neemt (oa koopbeslissingen) en/of hij te rade gaat bij externe bronnen.
 • Referentiegroep: hier bevroegen we welke mensen/groepen een (grote) invloed op de gedragingen en handelingen van de persona uitoefenen.
 • Dagelijks gebruikte informatiebronnen: welke informatiekanalen consulteert de persona dagelijks. We vroegen niet specifiek naar een merk, maar toch gaven heel wat persona hier automatisch de merknamen van de kanalen op (bvb Ik lees De Morgen ipv ik lees de krant).
 • Informatiebronnen die ik vertrouw: hier peilden we naar de bronnen die de persona niet alleen consulteerden, maar ook 100% vertrouwden.
 • Mediamerken die ik gebruik: hier peilden we specifiek naar merknamen van informatiebronnen. Enige overlap met ‘Dagelijks gebruikte informatiebronnen’ is hier zeker mogelijk.
 • Hoe kan je mij bereiken: hierbij lieten we de persona aan het woord. Welke soort communicatie en kanalen/merken bereiken hem of haar wel/niet?
 • Hoe wil ik bereikt worden: indien je als communicatiemedewerker deze persona wil bereiken, dan vind je hier tips over wat werkt. Het gaat daarbij over het soort kanaal, het type boodschap, de strategie, …