Hoe werkt de tool?


De tool is een dashboard met meer dan 100 echte mensen en hun persoonlijke steekkaart. U krijgt per persoon informatie over sociodemografische variabelen (geboren in, leeftijd, job, …) maar ook over eerder karakter- of cultuurgebonden eigenschappen. Staan er gegevens niet ingevuld, dan kon of wou de geïnterviewde hierover niks kwijt.

De bedoeling is dat u door het zoeken naar en lezen van de steekkaarten een andere blik werpt op het type Vlaming dat misschien de doelgroep van uw communicatie is. Hoe denkt uw doelgroep? Waarin zijn ze anders of net hetzelfde als u? Onze steekkaarten kunnen u de nodige inspiratie geven bij het maken van uw communicatie-uitingen.

U kan de tool als volgt gebruiken:

  • U geeft helemaal geen zoekcriteria in: u krijgt alle steekkaarten en kan rustig grasduinen
  • U geeft 1 zoekcriterium in dat voor u zeer bepalend is bij het maken van uw communicatie. Bijvoorbeeld: ik richt me tot vrouwen in het algemeen.
  • U combineert diverse zoekcriteria die u als zeer bepalend ervaart bij het maken van uw communicatie. Bijvoorbeeld: ik richt me tot vrouwen, geboren in Oost-Europa, wonend in stedelijk gebied en tussen 40-60 jaar oud.

Hou er rekening mee dat hoe meer zoekcriteria u aanduidt, hoe kleiner het zoekresultaat zal zijn. Het is namelijk onmogelijk om alle Vlamingen, in al hun diversiteit, in beeld te brengen met deze personatool.