Conclusie


Het vooronderzoek, de diepte-interviews met experten en de grootschalige survey beklemtoonden allemaal hetzelfde nijpende dubbele probleem bij Nederlandstalige communicatiemedewerkers van de overheid die aan diversiteitscommunicatie willen doen:

  • De noodzaak om het eigen referentiekader te doorbreken
  • De noodzaak om meer kennis te krijgen over de doelgroep

Beide problemen kunnen worden aangepakt met de personatool die gepretest en goed bevonden werd. De tool vindt u onder Persona op deze site.