Inspiratie


De resultaten van voorgaande onderzoeksfases geven de noodzaak aan voor de ontwikkeling van een tool die communicatiemedewerkers in staat stelt om los te komen uit het eigen referentiekader en inzicht te krijgen in de diversiteit binnen hun doelgroep en de normen, waarden, gebruiken, … van deze doelgroepen.

Geïnspireerd door een aantal voorbeelden van organisaties die gebruik maken van persona om hun doelgroepkennis te vergroten (Kind en Gezin, VRT, etc.), werden persona ontwikkeld en gebundeld in een personatool.

Een persona is een archetype of een karakterisering van een gebruiker. Persona’s worden opgesteld aan de hand van doelgroeponderzoek, waarna een aantal typerende gebruikers wordt gedefinieerd. Dit leidt tot een beter begrip van de doelgroep.

Onze tool


Doorgaans bestaan persona niet echt, maar om de communicatiemedewerker zo dicht mogelijk bij de realiteit te brengen werd in dit onderzoek besloten om te werken met bestaande personen. Op basis van diepte-interviews met meer dan 100 burgers werd per persoon een steekkaart opgemaakt, met daarop heel wat informatie over de persoon in kwestie (sociodemografische gegevens, maar ook mediagebruik, heersende waarden en normen, levensstijl, referentiegroepen, vertrouwen in de overheid, etc.).

Doorgaans bestaan persona niet echt, maar om de communicatiemedewerker zo dicht mogelijk bij de realiteit te brengen werd in dit onderzoek besloten om te werken met bestaande personen. Op basis van diepte-interviews met 85 burgers werd per persoon een steekkaart opgemaakt, met daarop heel wat informatie over de persoon in kwestie (sociodemografische gegevens, maar ook mediagebruik, heersende waarden en normen, levensstijl, referentiegroepen, vertrouwen in de overheid, etc.).

De personatool werd gepretest en goed bevonden tijdens een studiedag aan de Arteveldehogeschool. (Een volledig verslag van deze pretest vindt u in het onderzoeksrapport dat u kan downloaden bij het tabblad Bronnen.)

Doel van de tool


Het doel van deze tool is tweeledig:

  • De communicatiemedewerker ‘losweken’ van zijn eigen referentiekader
  • De communicatiemedewerker dichter brengen bij de doelgroep door hem kennis aan te reiken over specifieke doelgroepvariabelen.

De personatool kan u vinden en gebruiken bij Persona.